Baráčnická rychta

Nachází se v křivolaké uličce Tržiště 555/23 na Malé Straně stranou od turistických zón. Dýchne tu na vás prvorepubliková atmosféra a najdete tu Svijany na několik způsobů v ceně okolo 30,-. Za zmínku stojí také litrový tuplák za 59,-. Ceny jídel by mohly být lidovější, ale co se dá dělat.

Historie – Baráčníkové byl vlastenecký spolek, který vznikl roku 1874 v Kolíně. Byl zaměřen na lidovou kulturu a ostře kontrastoval tehdy kontrastoval s měšťanskými besedami a dámskými kroužky. Hlavní náplní spolku se stalo oživování starších tradic, zvyků a zvyklostí (krojové plesy, vítání jara, stavění a kácení májů) Na památku občanského zřízení z doby pobělohorské si nechali Baráčníci názvy svých činovníků: rychtář, místorychtář, pantatínek, panímaminka, syndík, berní, slídil účtů, vzdělávatel, šafář, švandymistr, dráb, pomocný. Členové spolku se oslovují sousede a tetičko a dodržují spolkové regule, staročeské rituály při správním zasedání obcí, žup i Veleobce. Při slavnostních příležitostech oblékají členové spolku český kroj nebo kroj spolkový. Velkého ocenění na veřejnosti se Baráčníkům dostalo na slavné národopisné Všeslovanské výstavě v Praze v roce 1895, na které Báráčníci vystavili model své pražské rychty, ve které předváděli staročeské zvyky. Tato rychta se stala symbolem baráčnického života. Národopisná výstava se stala podnětem ke sjednocení všech místních baráčnických spolků v Praze i okolí a tak bylo vytvořeno všebáráčnické ústředí s názvem Veleobec Baráčníků pro země koruny české a to s datem 15.8.1896. Veleobec Baráčníků poskytla i finanční podpory pro národní účely v letech 1948-49 ve výši 2.891.411 korun, dar republice 300.000 korun na obnovu Staroměstské radnice v roce 1948. V roce 1999 slavilo Baráčnictvo 125 let svého vzniku a 65 let od přestavby a slavnostního otevření dnešní Všebaráčnické rychty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.