Category Archives: Zajímavosti

Závist – předchůdce Prahy

Závist bylo v době Keltů největší město na území Čech, možná proto tato krajina stoupla v oblibě a několik staletí poté se zde začala tvořit krásná Praha. Závist bylo opevněné sídlo, kde se soustředil obchod, správa území a představitelé náboženské

Matějská pouť

Proč Matějská? Možná si tuto otázku někdy někdo položil, ale většinou už si na ní asi nikdo v tom hemžení nevzpomene. Nicméně kdyby přeci jen náhodou, tak zde je vysvětlení. Tradice se váže ke kostelu sv. Matěje v Dejvicích a

Pražská domovní znamení

Zde budu střádat příběhy týkající se domovních znamení, kterých je v Praze opravdu nespočet, některá jejich vysvětlení jsou opravdu zajímavá, posuďte sami. U Železných dveří čp.436 U tohoto domovního znamení si můžeme povšimnout obra Goliáše, který nese těžké ocelové dveře

Centrum města? Radnice!

Rychta Nižší stupeň radnice. Stávala na rohu ulice Na Můstku  a Rytířské (čp.404) a patřila k ní věž (čp. 403). V této věži bylo vězení a byly v zadní části této věže nalezeny pozůstatky Havelské brány. V rychtě se od

Sportem ku zdraví!

Sport to z počátku neměl v Praze lehké, jednak nebyl čas na takové radovánky a hlavně nebylo moc kde ho provozovat. Navíc bylo i spoustu názorů, který tyto aktivity zatracoval jako zdraví neprospěšné. Zvláště když se mu chtěly věnovat ženy

Po stopách vůně kávy v Praze

Kávu naučil pražany pít muž jménem Georgius Deodatus Damascenus, který přišel do Prahy roku 1705 a dostal povolení provozovat živnost pouličního kavárníka. Pražané prý kávu znali již dříve, ale k dostání byla pouze v lékárnách. Teprve tento Armén narozený v

Zajímavá historie hromadné dopravy v Praze

Nosítka Jako první předchůdce dnešní MHD se dají považovat nosítka zvaná talavašky. Monopol na ně měl v roce 1712 Jan Ferdinand X. Fachner, povolení na jejich provoz získal po šesti letech čekání a až do roku 1748 mu bylo každých

Pražské veduty

Veduty Prahy se nám dochovaly z období let 1493-1870. Máme tedy krásný obrázek o tom, jak se Praha měnila. V mnoha případech jsou nejen jediným svědectvím o památkách, jež musely neúprosně ustoupit rozvoji města, ale také výmluvným dokladem toho, jak krásné

Pražské legendy, pověsti a strašidla

Legend spojených s Prahou je opravdu nespočet, každá doba přišla se svou legendou, se svou historkou a dohromady tvoří krásu záhadné Prahy. Pojďme se na některé z nich podívat a nahlédněme pod tuto roušku tajemna, které může být smyšlené, úsměvné,

Parléřova stavební huť

Gotický sloh k Praze patří neodmyslitelně a je obrazem nejstarší podoby tohoto krásného města. V těchto stavbách je ukryto to největší tajemno temného středověku opředeného mnoha legendami a bájemi. Jak krásné stavby z této doby můžeme nyní obdivovat vděčíme mnoha

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.