Daily Archives: 3.12.2010

Nej z pražských domů

Nejužší dům Podle všech zdrojů by tímto domem měla být novostavba z roku 1853 v Anežské ulici za domem U zelené mřížky. Tento dům je postaven na místě bývalé uličky spojující ulici Anežskou a Řásnovku. (uliční fronta 2,25m) Nejužší hotel hotel

Pražské legendy, pověsti a strašidla

Legend spojených s Prahou je opravdu nespočet, každá doba přišla se svou legendou, se svou historkou a dohromady tvoří krásu záhadné Prahy. Pojďme se na některé z nich podívat a nahlédněme pod tuto roušku tajemna, které může být smyšlené, úsměvné,

Parléřova stavební huť

Gotický sloh k Praze patří neodmyslitelně a je obrazem nejstarší podoby tohoto krásného města. V těchto stavbách je ukryto to největší tajemno temného středověku opředeného mnoha legendami a bájemi. Jak krásné stavby z této doby můžeme nyní obdivovat vděčíme mnoha

…pražské věže mají zajímavou sochařskou výzdobu?

Prašná brána Odraná – Ať si o bráně uděláme komplexní obrázek, pojďme se podívat na její příběh. V místech dnešní Prašné brány stála od 1. poloviny 13. století jedna z bran Starého Města pražského. Říkalo se jí u sv. Ambrože nebo

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.