Daily Archives: 23.11.2010

…rýhy Malostranskou věž zdobí?

Denně tudy projde tisíce turistů, ale jen málokterý si tohoto úkazu všimne a když už si ho všimne, jen nevěřícně kouká, proč by nějaký vandal takto poničil tuto věž. A proč už rýhy nebyly dávno opraveny? A kdo je tam

…koule kostel zdobí?

Nedaleko Lorety nalezneme kostelík Panny Marie Andělské, který je součástí stavebního komplexu bývalého kapucinského kláštera. Byl zřízen jako prostá jednolodní stavba s pravoúhlým kněžištěm v roce 1600 na ploše bývalé Lobkovické zahrady. Zařízení kostela kapucinského typu je jednoduché z poloviny

…je Betlémská kaple stará jen 55let?

Většina Pražanů netuší, že staře se tvářící kaple, o níž mnozí předpokládají, že v ní kázal Mistr Jan Hus, je vlastně jen replikou původní stavby. Slavnostně otevřena byla v roce 1952. „Znovupostavení kaple bylo především přáním Zdeňka Nejedlého, poválečného komunistického ministra,

…jsou na Petříně Masarykovi vnuci?

Při procházkách po Petříně narazíte na, řekl bych, velké množství různých soch. Jedna mě však upoutala a proto Vám ji trošičku představím. Nalézá se v Seminářské zahradě (kousek na spodní zastávce lanovky). Pomník tvoří akt dvou hrajících si dětí se šesti žabkami a

…je v kostel sv. Jakuba plný záhad?

Kostel sv. Jakuba, kde se tato zajímavost nachází pochází z dob, kdy Čechám ještě vládli králové. Mnozí z nich ho také navštívili – Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou tu měl korunovační hostinu, Karel IV se zúčastnil jeho vysvěcení v roce

…Myslbekovy sochy na Vyšehradě mají zajímavý příběh?

Vyšehrad, jedna z Pražských historických dominant. Myslím, že ani není třeba představovat. Jak všichni víte, v jihozápadní části u Libušiných lázní, na krásně zeleném trávníčku stojí čtyři monumentální sousoší, jejichž autorem je nikdo jiný než J. V. Myslbek. Těmi sousošími jsou plastiky Přemysla

…je v centru prahy nedokončený kostel?

Pro někoho možná nic nového, pro ostatní zajímavé zjištění, jelikož okolo tohoto úkazu denně projde tisíce turistů a rodáků našeho krásného města a nikdo si toho skoro nevšimne, přitom ona stavba je poněkud zvláštní. Krásný výhled je na ní přímo

Juditin a Karlův most

Juditin most Most nechal vystavět přibližně v letech 1158-1172 král Vladislav I. Nazval ho Juditin na počest své údajně krásné a inteligentní a o pětadvacet až třicet let mladší druhé manželky Judity Durynské. Ta si prý stavbou chtěla udobřit Čechy,

…Golem leží v Pařížské?

Máme vžitou představu, že Golem byl tvor podobný člověku. Měl by být uplácaný nejlépe z hlíny a do otvoru uprostřed čela by se mu měl vkládat ŠÉM , který by ho uváděl k životu. Vše začalo pravděpodobně v době kolem

…je Praha výš, než byla kdysi?

Ve 13.století v době vlády Václava II, chtěl tento panovník obohatit město mlýny, aby Praha byla samozásobitelná a kvůli mlýnům na Vltavě postavil jezy. Jeden z nich máme uchovaný do dneška. Neměl ale tušení co bude následovat. Zvedla se totiž

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.