Monthly Archives: Prosinec 2010

…mariánský sloup možná stát bude?

Krátce k historii Jak nejspíše mnozí ví, na Staroměstském náměstí stával mariánský sloup (foto 1), stržený roku 1918 rozvášněným davem. Byl prvním svého druhu a inspiroval poté desítky a desítky dalších sloupů na našem území. Vrchol monumentu zaujímala pozlacená socha

…ovce v betlému mečí za milodar?

Něco málo k historii betlému Nenápadný kostelík Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí ukrývá pražskou raritu, již si můžeme prohlédnout vždy o Vánocích. Pozoruhodné, rozměrné jesle neapolského typu s osmačtyřiceti figurami (z nichž 32 je lidských a 16 zvířecích), které

…židle na Kampě prostě bude?

To že Vltava nezpívá jen ukolébavky tichým prouděním, ale dokáže být i zlá nám ukázal rok 2002. Když povodeň zaplavila a poničila Kampu, nezůstalo skoro nic ušetřeno. Symbolem ničivého živlu se tehdy stala obří dřevěná Židle Magdaleny Jetelové. Málokdo ví,

…na Malostranském hřbitově leží svatá holčička?

Nejnavštěvovanějším hrobem Malostranského hřbitova je nepochybně tzv. „svatá holčička“. Nachází se v zadní části za Thunovým pomníkem, vpravo při hlavní hřbitovní cestě. Soška ležící dívenky se andělsky usmívá, ručky pokojně složeny na prsou. Kamenné děcko halí dlouhý rubášek, hlava spočívá

…uličník zkameněl na kostele?

Zajímavá legenda se váže ke kostelu sv. Martina ve zdi. Pokud se pozorně podíváte, je tu u střechy malá soška kluka s vyplazeným jazykem. O něm se vypráví, že se jedná o uličníka, který v této ulici žil se svou

Pražské veduty

Veduty Prahy se nám dochovaly z období let 1493-1870. Máme tedy krásný obrázek o tom, jak se Praha měnila. V mnoha případech jsou nejen jediným svědectvím o památkách, jež musely neúprosně ustoupit rozvoji města, ale také výmluvným dokladem toho, jak krásné

…si můžete změřit pražský a český loket?

Český, pražský a další lokty jsou starou jednotkou délky používanou již v Egyptě a Mezopotámii 2000let př. n. l.. Byly odvozeny od rozměrů lidského těla… Jednotky stejného názvu se proto místně odlišovaly a zajímavé je, že pražský je o jeden

Nej z pražských domů

Nejužší dům Podle všech zdrojů by tímto domem měla být novostavba z roku 1853 v Anežské ulici za domem U zelené mřížky. Tento dům je postaven na místě bývalé uličky spojující ulici Anežskou a Řásnovku. (uliční fronta 2,25m) Nejužší hotel hotel

Pražské legendy, pověsti a strašidla

Legend spojených s Prahou je opravdu nespočet, každá doba přišla se svou legendou, se svou historkou a dohromady tvoří krásu záhadné Prahy. Pojďme se na některé z nich podívat a nahlédněme pod tuto roušku tajemna, které může být smyšlené, úsměvné,

Parléřova stavební huť

Gotický sloh k Praze patří neodmyslitelně a je obrazem nejstarší podoby tohoto krásného města. V těchto stavbách je ukryto to největší tajemno temného středověku opředeného mnoha legendami a bájemi. Jak krásné stavby z této doby můžeme nyní obdivovat vděčíme mnoha

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.